Warning: Parameter 2 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /home/stopnieh/domains/stopnieharcerskie.pl/public_html/templates/stopnie/html/modules.php on line 36

Warning: Parameter 3 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /home/stopnieh/domains/stopnieharcerskie.pl/public_html/templates/stopnie/html/modules.php on line 36

Notice: Undefined variable: baseurl in /home/stopnieh/domains/stopnieharcerskie.pl/public_html/plugins/content/responsive-tables/responsive-tables.php on line 17

Spis treści

Zaradność życiowa

 

1.Osiągnęłam/em dobre wyniki w grach na spostrzegawczość.

 • Wezmę udział w grze na spostrzegawczość w mojej drużynie
 • Wezmę udział w grze na spostrzegawczość w moim zastępie
 • Nauczę mój zastęp nowej gry ćwiczącej spostrzegawczość
 • Poprawię swoje wyniki w grze typu KIM.

 

2.Uczestniczyłam/em w akcji zarobkowej drużyny.

 • Wezmę udział w akcji zarobkowej – sprzedaży ciast podczas festynu – organizowanej przez moją drużynę
 • Wezmę udział w sprzedaży palemek wielkanocnych zrobionych w naszej drużynie
 • Wezmę udział w sprzedaży pisanek lub kartek wielkanocnych organizowanych przez moją drużynę
 • Wezmę udział w przygotowaniu i sprzedaży ozdób bożonarodzeniowych organizowanym przez moją drużynę

 

3.Wiem, jakie zmiany rozwojowe zachodzą u dziewcząt (u chłopców) w moim wieku. Staram się poznać potrzeby i możliwości swojego organizmu.

 • Przeczytam książkę na temat dojrzewania
 • Porozmawiam z rodzicami na temat procesu dojrzewania, zapytam o rady
 • Wraz z rodzicami zaplanuję zdrową dla mnie dietę i plan ćwiczeń
 • Odszukam w internecie informacje o rozwoju dziewcząt i chłopców w moim wieku, przedstawię różnice podczas zbiórki zastępu

 

4.Znam szkodliwe skutki palenia papierosów, picia alkoholu i zażywania narkotyków.

 • Przeczytam wywiad / artykuł z osobą uzależnioną  
 • Porozmawiam z osobą palącą (rodzice, dziadkowie, sąsiedzi…) na temat początków uzależnienia i skutków palenia jakie odczuwają
 • Zrobię plakat o skutkach picia alkoholu
 • Odnajdę zdjęcia przedstawiające zmiany jakie nastąpiły u osób uzależnionych i przedstawię je na zbiórce zastępu

 

5.Regularnie uprawiam wybraną dziedzinę sportu lub aktywności ruchowej. Poprawiłam/em swoje osiągnięcia.

 • Będę regularnie biegać. Poprawię swój czas w biegu na 100m
 • Będę regularnie pływać. Poprawię swój czas w pływaniu kraulem/żabką na 25m
 • Będę regularnie chodzić na karate. Zdobędę kolejny pas.
 • Będę regularnie ćwiczyć taniec. Wezmę udział w zawodach.

 

6.Systematycznie ćwiczę znajomość języka obcego.

 • Poprawię ocenę z języka obcego
 • Będę regularnie chodzić na dodatkowe zajęcia z języków obcych
 • Wezmę udział w konkursie językowym, będę systematycznie się do niego przygotowywać
 • Przeczytam książkę w obcym języku, wyszukam tłumaczenie słów, których nie rozumiem

 

7.Korzystałam/em z informacji PKS, PKP, uzyskałam/em potrzebny numer telefoniczny
i znalazłam/em potrzebną informację w internecie.

 • Będę regularnie odwiedzał stronę szczepu / drużyny
 • Zaproponuję trasę dojazdu na biwak drużyny
 • Sprawdzę w Internecie jakie sprawności mogę zdobyć i jakie są ich wymagania
 • Zapiszę numery kontaktowe do rodziców, drużynowego i kolegów z zastępu

 

Wiedza harcerska

 

1.Znam najważniejsze wydarzenia z dziejów harcerstwa. Potrafię wskazać kilka postaci zasłużonych dla ruchu harcerskiego.

 • Przygotuję krzyżówkę dla zastępu o historii harcerstwa
 • Opowiem o jednej zasłużonej dla ruchu harcerskiego osobie podczas zbiórki drużyny
 • Zrobię do harcówki plansze z harcerskim kalendarium
 • Przygotuję domino z postaciami związanymi z harcerstwem

 

2.Wiem, jak powstała tradycja Dnia Myśli Braterskiej.

 • Przeprowadzę sondę na temat Dnia Myśli Braterskiej w moim szczepie
 • Wezmę udział w obchodach Dnia Myśli Braterskiej w moim szczepie
 • Zdobędę sprawność Bi-Pi
 • Przeczytam informacje na temat Dnia Myśli Braterskiej w Internecie i przedstawię je w zastępie

 

3.Wiem, co oznaczają skróty WOSM i WAGGGS, wyjaśnię, dlaczego harcerki noszą na mundurze plakietkę WAGGGS, a harcerze plakietkę WOSM.

 • Odwiedzę strony internetowe WAGGGS i WOSM
 • Porozmawiam ze starszymi harcerzami o organizacjach WOSM i WAGGGS
 • Opowiem w zastępie o plakietkach WOSM i WAGGGS
 • Narysuję w notatniku plakietki WOSM i WAGGGS, opiszę ich symbolikę i napiszę co oznaczają skróty

 

4.Znam historię swojej drużyny (szczepu) oraz bohatera drużyny (szczepu). Wiem, jakie cechy bohatera drużyny (szczepu) warto naśladować.

 • Przejrzę kroniki szczepu opowiem o najciekawszym dla mnie wydarzeniu w zastępie
 • Przygotuję do kroniki kartę o bohaterze drużyny / szczepu
 • Wezmę udział w święcie szczepu
 • Wyszukam informację o tym czym zajmował się bohater mojego szczepu / drużyny i spróbuję powiedzieć w czym możemy go naśladować

 

5.Wiem, kto jest bohaterem mojego hufca i mojej chorągwi.

 • Zapoznam się ze stroną internetową mojego hufca i chorągwi
 • Napiszę w notatniku krótką notatkę o bohaterach mojego hufca i chorągwi
 • Wezmę udział w uroczystości związanej z bohaterem mojego hufca lub chorągwi
 • Zaproponuję dyskusję podczas zbiórki drużyny na temat bohatera hufca lub chorągwi, zanotuję najważniejsze informacje

 

6.Znam nazwy stopni harcerskich i instruktorskich oraz sposób ich oznaczania na mundurze. Wiem, jakie sznury noszą instruktorzy komendy hufca, komendy chorągwi, Głównej Kwatery i Przewodniczący ZHP. Znam ich miejsce w strukturze ZHP.

 •  Zrobię plakat do harcówki z oznaczeniem stopni harcerskich i instruktorskich
 •  Odwiedzę siedzibę hufca, dowiem się jakie sznury noszą instruktorzy w moim hufcu
 •  Przygotuję domino z oznaczeniami stopni harcerskich i instruktorskich
 •  Przygotuję quiz dla zastępu na temat oznaczeń stopni instruktorskich i harcerskich

 

7.Przeczytałam/em minimum dwie książki o tematyce harcerskiej.

 • Przeczytam książkę „Czarne stopy” i opowiem o niej koleżankom w szkole
 • Przeczytam książkę „Troje oczu sowy”, wybiorę najciekawszy fragment i przeczytam go w zastępie
 • Przeczytam książkę „Rzeka” i napiszę jej streszczenie
 • Przeczytam książkę „Tropiciele Tajemnic Dżungli” i stworzę krótki komiks jej bohaterach

 

Copyright © 2015 A.K. All Rights Reserved.