Tropicielka / Wywiadowca
 

Jestem na tropie harcerskiej przygody. Przestrzegam Prawa i Przyrzeczenia Harcerskiego w życiu codziennym. Mam oczy i uszy otwarte. Ćwiczę swoją spostrzegawczość. Aktywnie uczestniczę w zadaniach zastępu i drużyny. Zdobywam harcerską wiedzę i doskonalę umiejętności z różnych dziedzin harcerskiego życia.

 

Do próby może przystąpić harcerz, który:

  • zdobył stopień ochotniczki /młodzika; jeśli nie posiada stopnia ochotniczki /młodzika, realizuje próbę tropicielki /wywiadowcy poszerzoną o wiadomości i umiejętności zawarte w wymaganiach poprzedniego stopnia;
  • aktywnie uczestniczy w życiu zastępu i drużyny.
     

Zalecany czas trwania próby: 6-12 miesięcy

Copyright © 2015 A.K. All Rights Reserved.