Warning: Parameter 2 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /home/stopnieh/domains/stopnieharcerskie.pl/public_html/templates/stopnie/html/modules.php on line 36

Warning: Parameter 3 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /home/stopnieh/domains/stopnieharcerskie.pl/public_html/templates/stopnie/html/modules.php on line 36

Notice: Undefined variable: baseurl in /home/stopnieh/domains/stopnieharcerskie.pl/public_html/plugins/content/responsive-tables/responsive-tables.php on line 17

Spis treści

Praca nad sobą

 

1.Znam swoje dobre strony. Rozwijam je i potrafię je wykorzystać na rzecz innych.

 • Pomogę koleżankom i kolegom słabszym w nauce w przygotowaniu do sprawdzianu
 • Namówię koleżankę / kolegę na wspólne bieganie, aby poprawić swoją kondycję
 • Pomogę nieśmiałej osobie w nawiązaniu kontaktu z nowymi znajomymi
 • Będę regularnie ćwiczyć język obcy, pomogę koleżance/ koledze w jego nauce

 

2.Poszukuję autorytetów. Czerpię z nich motywację do pracy nad sobą.

 • Przeczytam biografię kilku znanych harcerzy i znajdę w nich cechy, które mógłbym naśladować
 • Znajdę kilka cech, które powinno sie naśladować u bohatera naszej drużyny / szczepu
 • Porozmawiam z rodzicami na temat tego czym oni kierują się w życiu
 • Określę nad jakimi cechami chciałbym pracować, znajdę autorytet w tej dziedzinie

 

3.Czynnie uczestniczę w formach rozwoju duchowego, np. kuźnica, dyskusja, rekolekcje, pielgrzymka.

 • Wezmę udział w pielgrzymce młodzieży
 • Wezmę udział w rekolekcjach w mojej parafii
 • Wezmę udział w spotkaniu młodzieży w moim kościele
 • Wezmę udział w spotkaniu filozoficznym

 

4.Racjonalnie organizuję własny czas. Planuje przebieg dnia, tygodnia.

 • Będę prowadzić kalendarz, w którym zapiszę wszystkie ważne wydarzenia
 • Ustawię przypomnienia najważniejszych wydarzeń w telefonie lub tablecie
 • Będę zapisywać w notesie plan na następny dzień
 • Zaplanuję dodatkowe zajęcia w taki sposób, aby codziennie znaleźć czas na naukę i odpoczynek

 

5.Znam zasady dobrego wychowania, potrafię ubrać się odpowiednio do sytuacji.

 • Będę przepuszczać kobiety w drzwiach
 • Nie będę używać wulgaryzmów
 • Przeczytam książkę dotyczącą savoir-vivre, spróbuję zachowywać się zgodnie z zaleceniami
 • Będę ubierać się skromniej do szkoły, nie stosować dużej ilości makijażu

 

6.Potrafię korzystać z osiągnięć postępu technicznego, przestrzegam przy tym zasad kultury (np. znam zasady netykiety, wiem, jak korzystać z telefonu komórkowego w miejscach publicznych, kontroluję czas spędzany przy komputerze).

 • Będę wyciszać telefon w miejscach publicznych
 • Nie będę rozmawiać przez telefon podczas jazdy autobusem, żeby nie przeszkadzać innym pasażerom
 • Będę pisać maile zgodnie z zasadami ortografii i interpunkcji
 • Ograniczę czas spędzany przy komputerze, zaoszczędzony czas poświęcę na moje hobby

 

7.Udoskonaliłam/em swoją technikę uczenia się lub poprawiłam/em oceny z wybranych przedmiotów szkolnych.

 • Na koniec roku szkolnego będę mieć pasek na świadectwie.
 • Poświęcę więcej czasu na naukę matematyki, Będę przygotowywał się na każdą lekcję i poprawię ocenę na koniec roku
 • Najważniejsze wiadomości będę zaznaczał kolorowymi zakreślaczami
 • Będę regularnie pisać notatki z każdej lekcji

 

8.Systematycznie oszczędzam pieniądze na określony cel.

 • Zaoszczędzę pieniądze z kieszonkowego i kupię bilet na koncert
 • Przez cały rok będę oszczędzać pieniądze na wyjazd wakacyjny
 • Zaoszczędzę pieniądze i kupię nowy telefon
 • Zaoszczędzę pieniądze i zorganizuję przyjęcie urodzinowe

 

9.Uczę się języka obcego i potrafię wykorzystać jego znajomość (np. przetłumaczyłam/em artykuł, nawiązałam/em korespondencję ze skautem lub skautką).

 • Będę regularnie utrzymywać kontakt mailowy ze skautem z innego kraju
 • Przetłumaczę artykuł do szkolnej gazetki
 • Będę udzielał się na forum obcojęzycznym dotyczącym mojego hobby
 • Napiszę artykuł o skautingu w języku obcym

 

10.Zrobiłam/em przegląd swego tygodniowego jadłospisu pod kątem wartości odżywczych, wyciągnęłam/wyciągnąłem wnioski i wprowadziłam/em poprawki na przyszłość. Znam skutki niedożywienia i przejadania się.

 • Zapoznam się z piramidą zdrowego żywienia, dostosuję do niej swój jadłospis
 • Ograniczę jedzenie słodyczy do dwóch dni w tygodniu
 • Codziennie będę jeść 5 zdrowych posiłków
 • Opowiem w zastępie o zaburzeniach żywienia wśród młodzieży i opowiem jakie są ich skutki

 

11.Potrafię udzielić pierwszej pomocy, w razie potrzeby potrafię zastosować resuscytację (ogól czynności prowadzących do przywrócenia podstawowych czynności życiowych).

 • Wezmę udział w manewrach ratowniczych
 • Wezmę udział w kursie pierwszej pomocy
 • Przygotuję symulację dla mojego zastępu z pierwszej pomocy
 • Zorganizuję spotkanie dla drużyny z ratownikiem medycznym

 

12.Włączyłem się do prowadzenia gospodarstwa domowego. W trakcie próby przejąłem na siebie dodatkowe obowiązki.

 • Raz w tygodniu będę przygotowywać obiad dla mojej rodziny
 • Podejmę się opieki nad moim zwierzęciem, będę pamiętać o spacerach, sprzątaniu po nim, wizytach u weterynarza
 • Raz w tygodniu będę zajmować się młodszym rodzeństwem
 • Regularnie będę robić zakupy i rozliczać się z powierzonych pieniędzy

 

13.Załatwiłam/em sprawy organizacyjne biwaku, wycieczki, obozu (np. zakup biletu zbiorowego, ubezpieczenie, przygotowanie wykazu potrzebnego sprzętu, prowadzenie rachunków).

 • Podczas rajdu lub wycieczki zajmę się zakupem wszystkich potrzebnych biletów komunikacji i wstępu
 • Zorganizuję miejsce na nocleg na biwaku
 • Wraz z kwatermistrzem szczepu przeprowadzę inwentaryzację sprzętu obozowego i stworzę listę niezbędnych zakupów
 • Zamówię posiłek podczas biwaku

 


Doskonalenie harcerskie

 

1.Wyspecjalizowałam/em się w wybranej dziedzinie harcerskiej (techniki harcerskie lub inna dziedzina pomocna w pracy drużyny). Kierowałam/em projektem dotyczącym tej dziedziny.

 • Zorganizuję warsztaty w drużynie na temat węzłów
 • Przygotuję i poprowadzę śpiewanki dla mojej drużyny przygotowujące do festiwalu
 • Przygotuję grę terenową dla drużyny harcerskiej, ze znakami patrolowymi
 • Zorganizuję z moim zastępem pokaz pierwszej pomocy dla drużyny harcerskiej

 

2.Przeczytałam/em przynajmniej jedną książkę, która pogłębiła moją wiedzę o dziejach ruchu harcerskiego lub skautowego. Zaprezentuję innym (w zastępie, drużynie lub w klasie) wybrane zagadnienie lub znaczącą postać z dziejów harcerstwa.

 • Przeczytam książkę "Druhno Oleńko! Druhu Andrzeju!" i opowiem o niej na zbiórce zastępu
 • Przeczytam książkę "Kamyk na szańcu" i zaprezentuję w drużynie krótką historię Aleksandra Kamińskiego
 • Przeczytam książkę "Mój uniwersytet życia - Autobiografia Pierwszego Skauta" i przygotuję na jej podstawie prezentację multimedialną o R. Baden-Powellu.
 • Przeczytam książkę "Rudy, Alek, Zośka" i na jej podstawie przygotuję krótki quiz dla zastępu na temat tych postaci

 

3.Zorganizowałam/em według własnego pomysłu akcję zarobkową w drużynie lub nawiązałam/am pożyteczne dla drużyny kontakty (z osobą, instytucją).

 • Przygotuję akcję zarobkową drużyny polegającą na sprzedaży zniczy przed 1 listopada.
 • Zaprojektuję i rozniosę ulotki drużyny zachęcające do przekazania 1%
 • Porozmawiam z przedstawicielami lokalnych firm o możliwości ich pomocy przy organizacji święta szczepu
 • Przygotuję i przekażę władzom mojej miejscowości lub dzielnicy broszurę na temat działalności naszego szczepu w środowisku lokalnym i możliwości współpracy

 

4.Znam cele działania Związku Harcerstwa Polskiego.

 • Przeprowadzę w mojej drużynie ankietę na temat tego jak harcerstwo wpływa na młodych ludzi
 • Zapoznam się z celami działania ZHP, zastanowię się w jaki sposób są one realizowane w mojej drużynie
 • Zapoznam się z celami działania ZHP, przedstawię je w moim zastępie
 • Przygotuję planszę do harcówki z misją ZHP, przedstawię ją na zbiórce drużyny i opowiem jak jest realizowana

 


Poszukiwanie pól służby

 

1.Jestem wrażliwa/wy na potrzeby drugiego człowieka – świadomie i odpowiedzialnie podejmuje stałą służbę.

 • Będę pomagać młodszym dzieciom w nauce w świetlicy środowiskowej
 • Będę uczestniczyć w spotkaniach młodzieżowego wolontariatu
 • Zorganizuję w mojej szkole zbiórkę żywności dla potrzebujących
 • Raz w miesiącu odwiedzę dom spokojnej starości, gdzie będę działał jako wolontariusz (np. rozmowa, czytanie książek)

 

2.Sporządziłam/em „mapę potrzeb” występujących w najbliższej okolicy i uczestniczyłam/em w projekcie (zadaniu) odpowiadającym na którąś ze wskazanych potrzeb.

 • Zorganizuję dla mojej drużyny Dzień Sprzątania Ziemi
 • Raz w miesiącu wraz z zastępem będę wyprowadzał na spacery psy ze schroniska
 • Z kilkoma osobami z mojej szkoły zorganizuję darmowe korepetycje dla młodszych uczniów
 • Wraz z zastępem odnajdziemy kilka starszych samotnych osób, w mojej okolicy, będziemy się z nimi regularnie spotykać, aby porozmawiać, pomóc w zakupach itp.

 

3.Orientuję się w bieżących wydarzeniach politycznych, gospodarczych i kulturalnych kraju.

 • Codziennie będę oglądać wiadomości
 • Raz w tygodniu przejrzę artykuły dotyczące polityki i gospodarki kraju
 • Zapiszę się do newslettera portalu informacyjnego
 • Raz w miesiącu przedstawię w zastępie skrót najważniejszych wydarzeń politycznych, gospodarczych i kulturalnych z Polski

 

4.Znam najważniejsze prawa i obowiązki obywateli RP.

 • Przeczytam Konstytucję RP
 • Odwiedzę stronę internetową dotyczącą praw obywatelskich
 • Poprowadzę dyskusję w mojej drużynie na temat praw i obowiązków obywatelskich
 • Przygotuję krótką grę tematyczną dla mojego zastępu, podczas której przedstawię prawa i obowiązki obywateli RP

 

5.Przeprowadziłam/em zwiad tematyczny (np. poznając przyrodę, kulturę, historię, współczesne życie społeczne i gospodarcze, poznając ciekawe osoby, mało znane miejsca, zapomniane pamiątki historyczne). Sporządziłam/em dokumentację zwiadu (zawierającą np. opisy, wywiady, pamiątki, fotografie, spis lektur na wybrany temat). W interesujący sposób przedstawiłam/em ją w drużynie.

 • Przeprowadzę i nagram wywiad z kombatantem RP, odtworzę go w zastępie
 • Przygotuję album dotyczący miejsc historycznych w mojej okolicy, zaproponuję w moim zastępie wycieczkę do wybranych miejsc
 • Przygotuję rajd dla zastępu, podczas którego przedstawię najciekawsze miejsca przyrodnicze w mojej okolicy
 • Nagram film prezentujący miejsca najczęściej uczęszczane przez okolicznych mieszkańców

 

W okresie próby uczestniczyłam/em w co najmniej trzech projektach. W czasie próby zdobyłam/em co najmniej trzy sprawności (dwugwiazdkowe i trzygwiazdkowe).

Copyright © 2015 A.K. All Rights Reserved.