Samarytanka / Ćwik

 

Poszukuję wzorów do naśladowania zgodnych z harcerskimi wartościami zawartymi w Prawie
i Przyrzeczeniu Harcerskim. Szukam sytuacji, w których mogę pomóc. Pracuję nad swoim charakterem. Wywiązuję się ze swoich obowiązków. Poszukuję swoich zainteresowań i pasji. Rozwijam je zdobywając wiedzę i umiejętności w wybranych dziedzinach. Współtworzę życie drużyny.

 

Do próby może przystąpić harcerz, który:

  • zdobył stopień pionierki /odkrywcy; jeśli nie posiada stopnia pionierki /odkrywcy, realizuje próbę samarytanki /ćwika poszerzoną o wiadomości i umiejętności zawarte
    w wymaganiach poprzednich stopni;
  • aktywnie uczestniczy w życiu zastępu i drużyny.
     

Zalecany czas trwania próby: 9-12 miesięcy

Copyright © 2015 A.K. All Rights Reserved.