Pionierka / Odkrywca
 

Uczestnicząc w harcerskim życiu, odkrywam swoje zainteresowania. Oceniam siebie i swoje postępowanie odwołując się do Prawa Harcerskiego. Potrafię radzić sobie w różnych sytuacjach działając samodzielnie i odpowiedzialnie. Można na mnie polegać. Jestem uczynny, odważany, samodzielny.

 

Do próby może przystąpić harcerz, który:

  • zdobył stopień tropicielki /wywiadowcy. Jeśli nie posiada stopnia tropicielki /wywiadowcy, realizuje próbę pionierki /odkrywcy poszerzoną o wiadomości i umiejętności zawarte w wymaganiach poprzednich stopni,
  • aktywnie uczestniczy w życiu zastępu i drużyny.

Zalecany czas trwania próby: 9-12 miesięcy

Copyright © 2015 A.K. All Rights Reserved.