Ochotniczka / Młodzik
 

Z ochotą poznaję smak harcerskiej przygody. W swoim postępowaniu kieruję się Prawem Harcerskim. Pamiętam o codziennym dobrym uczynku. Chętnie zdobywam nowe wiadomości
i umiejętności przydatne w zastępie, drużynie, domu i szkole. Jestem zaradny, dzielny
i pogodny.

 

Do próby może przystąpić harcerz, który:

  • złożył Przyrzeczenie Harcerskie,
  • aktywnie uczestniczy w życiu zastępu i drużyny.
     

Zalecany czas trwania próby: 6-9 miesięcy

Copyright © 2015 A.K. All Rights Reserved.