Harcerka Orla / Harcerz Orli
 

W harcerskiej wędrówce przez życie odnajduje wzory do naśladowania. Kierując się Prawem Harcerskim buduję swój własny system wartości. Sam wyznaczam swoje cele. Wybieram swoją drogę życiową. Dążę do mistrzostwa w wybranych dziedzinach. Podejmuję wyzwania. Znajduję pole stałej służby.

 

Do próby może przystąpić harcerz, który:

  • zdobył stopień samarytanki /ćwika. Jeśli nie posiada stopnia samarytanki /ćwika, realizuje próbę harcerki orlej /harcerza orlego poszerzoną o wiadomości i umiejętności zawarte w wymaganiach poprzednich stopni,
  • aktywnie uczestniczy w życiu drużyny,
  • zrealizował próbę wędrowniczą i otrzymał naramiennik wędrowniczy,
  • wspólnie z opiekunem przygotował indywidualny program próby.
     

Zalecany czas trwania próby: 12–18 miesięcy

Copyright © 2015 A.K. All Rights Reserved.