Warning: Parameter 2 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /home/stopnieh/domains/stopnieharcerskie.pl/public_html/templates/stopnie/html/modules.php on line 36

Warning: Parameter 3 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /home/stopnieh/domains/stopnieharcerskie.pl/public_html/templates/stopnie/html/modules.php on line 36

Notice: Undefined variable: baseurl in /home/stopnieh/domains/stopnieharcerskie.pl/public_html/plugins/content/responsive-tables/responsive-tables.php on line 17

Spis treści

 

Skauci Europy - Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego "Zawisza" - Federacja Skautingu Europejskiego

 

logo Skautów Europy

Ruch wychowawczy dla dzieci i młodzieży w wieku od 8 do 18 lat, prowadzony przez kadrę wychowawczą, którą stanowią młodzi w wieku 18-26 lat i więcej wraz z udziałem dorosłych oraz rodziców. Opiera się na pedagogice Baden-Powella (1907).

Jest to ruch skautingu katolickiego, stworzony w Belgii i Francji przez Ojca Jakuba Sevin, jezuitę, na podstawie Baden-Powella (1920).

Ruch jednoczący młodych z różnych krajów Europy, mający te same oznaczenia, prawo, mundury, teksty podstawowe, pedagogikę, powołany przez młodych Niemców, katolików i protestantów w 1956 r. w Kolonii.

Ruch czerpiący z bogatej tradycji przedwojennego harcerstwa polskiego, reprezentowanego przez takie postaci jak Stanisław Siedlaczek, ks. Kazimierz Lutosławski, Andrzej Małkowski i inni.

Ruch ten wspiera osobisty rozwój w pięciu dziedzinach: zdrowie i sprawność fizyczna, zmysł praktyczny, kształcenie charakteru, zmysł służby, życie religijne.

Skauci Europy dzielą się na trzy gałęzie: wilczki (8-12 lat), harcerki i harcerze (12-17 lat), przewodniczki i wędrownicy (powyżej 17 lat).

Prawo harcerskie:

  1. Harcerz dba o swój honor, aby zasłużyć na zaufanie.
  2. Harcerz jest lojalny wobec swojego kraju, rodziców, przełożonych i podwładnych.
  3. Harcerz jest powołany do służby bliźniemu i jego zbawieniu.
  4. Harcerz jest przyjacielem wszystkich i bratem dla każdego innego Harcerza.
  5. Harcerz jest uprzejmy i rycerski.
  6. Harcerz widzi w przyrodzie dzieło Boże, szanuje rośliny i zwierzęta.
  7. Harcerz jest karny, każde zadanie wykonuje sumiennie do końca.
  8. Harcerz jest panem samego siebie, uśmiecha się i śpiewa w kłopotach.
  9. Harcerz jest gospodarny i troszczy się o dobro innych.
  10. Harcerz jest czysty w myśli, mowie i uczynkach.

Przyrzeczenie harcerskie:

Na mój honor,
z łaską Bożą,
przyrzekam
całym życiem służyć
Bogu,
Kościołowi,
mojej Ojczyźnie
i Europie chrześcijańskiej,
nieść w każdej potrzebie pomoc bliźnim,
i przestrzegać Prawa Harcerskiego.

Obietnica Wilczka

Obiecuję – ze wszystkich sił:
starać się być wiernym Bogu,
moim rodzicom,
mojej Ojczyźnie Polsce,
Prawu Gromady i Wilczka
oraz każdego dnia czynić komuś dobry uczynek.

Znakiem FSE jest czerwony ośmioramienny krzyż świętego Jana Jerozolimskiego ze złotożółtą lilijką.

Copyright © 2015 A.K. All Rights Reserved.