Warning: Parameter 2 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /home/stopnieh/domains/stopnieharcerskie.pl/public_html/templates/stopnie/html/modules.php on line 36

Warning: Parameter 3 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /home/stopnieh/domains/stopnieharcerskie.pl/public_html/templates/stopnie/html/modules.php on line 36

Notice: Undefined variable: baseurl in /home/stopnieh/domains/stopnieharcerskie.pl/public_html/plugins/content/responsive-tables/responsive-tables.php on line 17

Spis treści

ZHR - Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej

 logo ZHR

 

ZHR powstał 12 lutego 1989 roku, aby zjednoczyć wysiłki niezależnych środowisk harcerskich poprzez powołanie alternatywnej ogólnopolskiej organizacji harcerskiej.

ZHR opiera swoją działalność wychowawczą na społecznej pracy członków. Kadrę Związku stanowią instruktorki i instruktorzy – pełnoletni,  kompetentni i będący chrześcijanami. Związek wychowuje w oparciu o wartości chrześcijańskie.

Praca wychowawcza w ZHR prowadzona jest w oparciu o metodę harcerską w odrębnych organizacjach harcerek i harcerzy.

Związek kontynuuje i rozwija tradycje polskiego skautingu i harcerstwa – w związku z tym używa tradycyjnego hymnu, odznak i symboliki harcerskiej.

Prawo harcerskie i Prawo zucha nie różną się znacznie od tych używanych w ZHP

Znaczącą różnicą w obydwu organizacjach jest system stopni. W ZHR stopni harcerskich jest mniej, a wymagania są inne.


 

Skauci Europy - Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego "Zawisza" - Federacja Skautingu Europejskiego

 

logo Skautów Europy

Ruch wychowawczy dla dzieci i młodzieży w wieku od 8 do 18 lat, prowadzony przez kadrę wychowawczą, którą stanowią młodzi w wieku 18-26 lat i więcej wraz z udziałem dorosłych oraz rodziców. Opiera się na pedagogice Baden-Powella (1907).

Jest to ruch skautingu katolickiego, stworzony w Belgii i Francji przez Ojca Jakuba Sevin, jezuitę, na podstawie Baden-Powella (1920).

Ruch jednoczący młodych z różnych krajów Europy, mający te same oznaczenia, prawo, mundury, teksty podstawowe, pedagogikę, powołany przez młodych Niemców, katolików i protestantów w 1956 r. w Kolonii.

Ruch czerpiący z bogatej tradycji przedwojennego harcerstwa polskiego, reprezentowanego przez takie postaci jak Stanisław Siedlaczek, ks. Kazimierz Lutosławski, Andrzej Małkowski i inni.

Ruch ten wspiera osobisty rozwój w pięciu dziedzinach: zdrowie i sprawność fizyczna, zmysł praktyczny, kształcenie charakteru, zmysł służby, życie religijne.

Skauci Europy dzielą się na trzy gałęzie: wilczki (8-12 lat), harcerki i harcerze (12-17 lat), przewodniczki i wędrownicy (powyżej 17 lat).

Prawo harcerskie:

  1. Harcerz dba o swój honor, aby zasłużyć na zaufanie.
  2. Harcerz jest lojalny wobec swojego kraju, rodziców, przełożonych i podwładnych.
  3. Harcerz jest powołany do służby bliźniemu i jego zbawieniu.
  4. Harcerz jest przyjacielem wszystkich i bratem dla każdego innego Harcerza.
  5. Harcerz jest uprzejmy i rycerski.
  6. Harcerz widzi w przyrodzie dzieło Boże, szanuje rośliny i zwierzęta.
  7. Harcerz jest karny, każde zadanie wykonuje sumiennie do końca.
  8. Harcerz jest panem samego siebie, uśmiecha się i śpiewa w kłopotach.
  9. Harcerz jest gospodarny i troszczy się o dobro innych.
  10. Harcerz jest czysty w myśli, mowie i uczynkach.

Przyrzeczenie harcerskie:

Na mój honor,
z łaską Bożą,
przyrzekam
całym życiem służyć
Bogu,
Kościołowi,
mojej Ojczyźnie
i Europie chrześcijańskiej,
nieść w każdej potrzebie pomoc bliźnim,
i przestrzegać Prawa Harcerskiego.

Obietnica Wilczka

Obiecuję – ze wszystkich sił:
starać się być wiernym Bogu,
moim rodzicom,
mojej Ojczyźnie Polsce,
Prawu Gromady i Wilczka
oraz każdego dnia czynić komuś dobry uczynek.

Znakiem FSE jest czerwony ośmioramienny krzyż świętego Jana Jerozolimskiego ze złotożółtą lilijką.


Stowarzyszenie harcerskie

 

logo Stowarzyszenia Harcerskiego

Organizacja harcerska powstała w 1996 jako organizacja harcerska kontynuująca pracę Śródmiejskiego Hufca Harcerek ZHP i Śródmiejskiego Hufca Harcerzy ZHP (działających w Warszawie).

Jest jedną z tych organizacji harcerskich w Polsce, w których harcerz składający przyrzeczenie może wybrać jej rotę. Jedna z nich jest taka sama jak obowiązują w innych organizacjach m.in. ZHP i ZHR, a druga nie zawiera deklaracji wiary w Boga, a jedynie chęć dążenia do prawdy i sprawiedliwości jako wartości uniwersalnych. Tym samym Stowarzyszenie Harcerskie jest otwarte również na osoby niewierzące, choć otwarcie przyznaje się, że harcerstwo opiera się na wartościach chrześcijańskich.

Stowarzyszenie liczy około 650 członków działających w dwudziestu drużynach harcerskich (dzieci w wieku 11-18 lat) i wędrowniczych oraz jedenastu gromadach zuchowych (dzieci w wieku 7-11 lat). 


Przyrzeczenie harcerskie
Mam szczerą wolę całym życiem pełnić służbę Bogu i Polsce, nieść chętną pomoc bliźnim, być posłuszną/posłusznym Prawu Harcerskiemu.

Mam szczerą wolę całym życiem pełnić służbę Polsce, dążyć do Prawdy i sprawiedliwości, nieść chętną pomoc bliźnim, być posłuszną/posłusznym Prawu Harcerskiemu.

 

Copyright © 2015 A.K. All Rights Reserved.